Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
Usługi
 Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwala na udzielanie
bezpłatnych świadczeń pielęgniarskichobłożnie chorym, niezdolnym
do samoobsługi, którzy wymagają przynajmniej jednego ze świadczeń
pielęgniarskich przez okrespowyżej 2 tygodni.


Są to
:


  •   kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia
  •   lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
  •   wykonywanie opatrunków,
  •   karmienie przez zgłębnik lub przez przetokę,
  •   pielęgnacja przetoki,
  •   płukanie pęcherza moczowego,
  •   pielęgnacja w związku z założoną rurką tracheotomijną,
  •   zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

 

Zgłoszenia do opieki może dokonać lekarz , rodzina , pracownik socjalny ,
pielęgniarka lub sam pacjent - telefonicznie , e-mailowo, osobiście.


Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00.
W przypadkach uzasadnionych przyjmujemy zgłoszenia w sobotę i niedzielę. 

 

Oprogramowanie Program do fakturowania2011programy antywirusowe