Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
E-rejestracja

 

Warunkiem udzielenia bezpłatnego świadczenia w ramach ubezpieczenia z Narodowym
Funduszem Zdrowia jest posiadanie następujących dokumentów:

 

 

Skierowania do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową Pobierz
Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką
      długotrminową ( skala oceny oparta na skali Barthel) Pobierz

  Pisemna zgoda pacjenta na objęcie domową opieką pielęgniarską.

 


Szanowny pacjencie,

Na podstawie art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z p. zm. informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest:
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjny "Bezpieczna Starość"
Łódź, ul. Piotrkowska 66
tel. 42 292 07 03

Dane przetwarzane są w zbiorze danych: NZP "Bezpieczna Starość" w Łodzi
Celem przetwarzania danychosobowych jest: ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych.
Udostępniamy dane: wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Pacjencie masz prawo: dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
Z powyższych uprawnień możesz korzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
Podstawa prawna obowiązku podania danych wynika z: Ustawy Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoœci leczniczej.

Oprogramowanie Program do fakturowania2011programy antywirusowe