Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
Kadra

 

W naszym zakładzie zatrudnione są tylko wykwalifikowane pielęgniarki,
posiadające tytuł magistra, specjalizację lub właściwy kurs kwalifikacyjny.
Wszystkie osoby posiadają wieloletnią praktykę w pracy z obłożnie chorymi.

Szczególną uwagę zwracamy na umiejętności pracowników w nawiązywaniu
przyjaznej więzi zpodopiecznym i rozwiązywaniu jego problemów, związanych
z chorobą lub niepełnosprawnością.

Pacjentów i ich rodziny otaczamy życzliwą i troskliwą opieką.

Oprogramowanie Program do fakturowania2011programy antywirusowe